MEP (Mechanical Ejector Pins)

Trudene Materiały - Łatwa Praca

Mechaniczne bolce wspomagające wypychanie elementów ze wstęgi powodują, iż dzięki nim niwelowane jest ryzyko pozostawania elementów we wstędze, dodatkowo chronią ostrze wykrojnika. Każdy pojedynczy bolec jest skrupulatnie szlifowny na odpowiednią wysokosć, z uwzględnieniem fazowania – chroniącego nóż narzędzia.

Pewne przecinanie

Narzędziami Spilker MEP można pewnie wycinać elementy o średnicy nawet poniżej 1mm.

Pewne przecinanie

Narzędziami Spilker MEP można pewnie wycinać elementy o średnicy nawet poniżej 1mm.

Państwa korzyści:

  • „„wielostronne zastosowanie do standardowych etykiet, jak i również materiałów specjalnych,
  • kompatybilny z materiałami grubymi, twardymi, trudnymi,
  • „„możliwość pneumatycznego regulowania siły wypychania sztancowanych elementów,
  • „„przeznaczenie również dla cylindrów o małej średnicy,
  • 100% ostrzenie maszynowe noży tnących.

Nasi technolodzy chętnie pomogą Państwu w indywidualnych rozwiązaniach i zastosowaniach.

Osoba kontaktowa

Wróc